Jubileusz 35-lecia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

27 listopada w teatrze „Sabat” w Warszawie, odbyła się jubileuszowa gala z okazji 35-lecia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Galę poprowadzili wiceprzewodniczący OPZZ:  Barbara Popielarz i Piotr Ostrowski.

W uroczystej gali wzięło udział wielu znamienitych gości i wieloletnich współpracowników OPZZ. Byli z nami Aleksander Kwaśniewski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995-2005, Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu i przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Krzysztof Gawkowski, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Lewicy, Władysław Kosiniak-Kamysz, Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Izabela Mrzygłocka, posłanka na Sejm RP, Adrian Zandberg, poseł na Sejm RP i członek zarządu Lewicy Razem, Marcin Wojdat, sekretarz m. st. Warszawy, Luka Visentini, sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, Dariusz Mińkowski, zastępca Głównego Inspektora Pracy, Mariusz Jedynak, członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Izabela Stelmańska zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Samorządzie Województwa Mazowieckiego, Marek Waleśkiewicz i Agata Oklińska z Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Katarzyna Łażewska, dyrektor Biura Rady Dialogu Społecznego, Dorota Zakrzewska, Dyrektor Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Bartosz Rydliński z Centrum im. Ignacego Daszyńskiego oraz Bastian Sendhardt i Dominika Pyzowska z Fundacji im. Friedricha Eberta. W uroczystości wzięli udział również byli wiceprzewodniczący OPZZ Wiesława Taranowska, Zbigniew Cierpka, Ryszard Łepik, Wit Majewski, Wacław Martyniuk oraz Jerzy Uziębło. Galę swoją obecnością zaszczycili także partnerzy społeczni OPZZ Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP, Rafał Jankowski, wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych, Jan Gogolewski, prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Maciej Witucki, prezydenta Konfederacji Lewiatan, Zbigniew Żurek, wiceprezes Business Center Club oraz Jacka Męcina, doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan.

Po rozpoczęciu uroczystości wszyscy zgromadzeni uczcili minutą ciszy przedwcześnie zmarłego, wieloletniego przewodniczącego OPZZ Jana Guza.

Następnie wysłuchano wystąpienia przewodniczącego OPZZ Andrzeja Radzikowskiego. Zwrócił uwagę, że to dzięki konsekwentnej pracy OPZZ, z inicjatywy posłów OPZZ, znowelizowano między innymi prawo pracy, wprowadzając 5-dniowy, 40 godzinny tydzień pracy, doprowadzono do ograniczenia umów śmieciowych, zwiększono płacę minimalną i wprowadzono minimalną stawkę godzinową. To przedstawiciele OPZZ budowali podstawy systemu dialogu społecznego, począwszy od Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, aż do obecnej Rady Dialogu Społecznego. Oprócz historii, przewodniczący nawiązał również do przyszłości.

Pełna treść komunikatu: http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/35-lat-minelo-jak-jeden-dzien-jubileusz-opzz

foto