W dniu 8 listopada 2019 r. Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego obchodziła Jubileusz 35-lecia powstania OPZZ.


W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, w tym Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Zięba, członkowie organizacji związkowych skupionych w Radzie województwa łódzkiego, w tym przedstawiciele Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” oraz liczni zaproszeni goście.
Kierownictwo Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych reprezentowali Andrzej Radzikowski – Przewodniczący OPZZ, Barbara Popielarz – Wiceprzewodnicząca OPZZ oraz Piotr Ostrowski - Wiceprzewodniczący OPZZ.
Uroczystości rozpoczęły się minutą ciszy dla uczczenia pamięci Jana Guza - wieloletniego Przewodniczącego OPZZ. Następnie Marek Błaszczyk - Przewodniczący Rady Województwa Łódzkiego przedstawił rys historyczny OPZZ oraz scharakteryzował 35 letnią działalność konfederacji związków zawodowych podkreślając, że najważniejszym jej ogniwem byli, są i będą jej członkowie, a największą siłą - jedność niezależna od różnic branżowych poszczególnych organizacji oraz poglądów tworzących te organizacje członków. Jubileusz był doskonałą okazją do podsumowań oraz sprecyzowania zadań i wyzwań na przyszłość, których w swoim wystąpieniu dokonał Przewodniczący OPZZ – Andrzej Radzikowski.
Podczas obchodów wielu związkowców zostało odznaczonych za działalność związkową. Wśród docenionych za działalność związkową poprzez nadanie odznaki I stopnia „Za Zasługi dla OPZZ” znaleźli się członkowie Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian”: Władysław Duraj, Krzysztof Jędrachowicz, Mariusz Maj i Radosław Pełka.
Uroczystości stały się doskonałą okazją do spotkań przedstawicieli wszystkich organizacji tworzących struktury OPZZ na terenie województwa łódzkiego.

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4 Wicemarszaek woj dzkiego

foto 5

foto 6

foto 7

W jedności siła!
Krzysztof Jędrachowicz
Przewodniczący Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego
ZZS „Florian”

Zdjęcia: Adam Olejnik – Wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Łódzkiego