Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji w wydanym komunikacie informuje, że w budżecie na rok 2020 zostały zabezpieczone środki finansowe przeznaczone na rekompensatę za nadgodziny, które wypracowują funkcjonariusze od 1 lipca 2019 r. (okres rozliczeniowy od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.). Wypłaty za II półrocze 2019 r. zgodnie z przepisami powinny nastąpić w I kwartale 2020 r. (w terminie do 31 marca 2020 r.) 
Według informacji MSWiA zabezpieczone zostały również środki na podwyżkę uposażeń zaplanowaną od 1 stycznia 2020 roku w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł na etat wraz z nagrodą roczną.
W projekcie budżetu na rok 2020 zostały więc zabezpieczone środki na sfinansowanie zapisów porozumienia podpisanego w dniu 8 listopada 2018 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i przewodniczących związków zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy służb podległych MSWiA (ze strony Związku Zawodowego Strażaków „Florian” porozumienie podpisał Krzysztof Oleksak – Przewodniczący ZZS „Florian”).
W tym miejscu należy zaznaczyć, że w naszej formacji nie wypracowano jeszcze w uzgodnieniu z centralami związków zawodowych działających w PSP zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych zarówno na nadgodziny wypracowane przez funkcjonariuszy w II okresie rozliczeniowym 2019 r. jak też podwyżki uposażeń, które wypłacane powinny być od 1 stycznia 2020 r. Środowisko strażaków PSP, które reprezentujemy liczy na pilne spotkania w tym zakresie, które umożliwią wypracowanie w sposób transparentny i obiektywny kryteriów rozdziału tych środków.
Dla przypomnienia należy również wskazać, że Zarząd Krajowy ZZS „Florian” od dawna sygnalizował konieczność podjęcia prac dotyczących ustalenia i wdrożenia nowego rozdziału środków finansowych przeznaczonych na wypłatę rekompensaty za nadgodziny (podniesienie dobowych stanów osobowych w jednostkach organizacyjnych PSP) – np. Uchwała Nr 8/2017 z 21.06.2017 r.
W związku z wejściem w życie zmiany ustawy o PSP wprowadzającej 100% płatności za nadgodziny pojawiła się aktualnie możliwość wypracowania zasad rozdziału środków na ten cel, które odpowiadać będą potrzebom służby i sprawiedliwie realizowały słuszny interes strażaków we wszystkich województwach.

Pełna treść komunikatu MSWiA:
https://www.gov.pl/web/mswia/komunikat-mswia3

Zespół prasowy ZK ZZS „Florian”