Zarząd Krajowy ZZS „Florian” wspólnie z pozostałymi centralami związków zawodowych działającymi w Państwowej Straży Pożarnej wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o pilne spotkanie w sprawie wdrożenia kolejnych punktów Porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 r., których terminy realizacji zostały zapisane na 1 stycznia 2020 r., a w odniesieniu do których w ostatnim czasie zaprzestane zostały prace wdrożeniowe, co spotyka się z rosnącym niezadowoleniem i napięciem w środowisku pożarniczym.

 

Zarząd Krajowy ZZS „Florian” podobnie jak wszystkie centrale związkowe stoi na stanowisku, że zapisane ustalenia powinny być wdrożone - obecnie dotyczą one przede wszystkim rozdziału środków na podwyżki oraz też tzw. art. 15a ustawy o emeryturach funkcjonariuszy.

W załączeniu wystąpienie: Wystąpienie do MSWiA

W jedności siła!
Krzysztof Jędrachowicz
Wiceprzewodniczący
Zarządu Krajowego ZZS „Florian”