1 października 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie przedstawicieli central związków zawodowych z kadrą kierowniczą Komendy Głównej PSP w zakresie wypracowania zasad rozdziału dodatkowych środków finansowych na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby.

 

Stronę służbową reprezentowali:
1. nadbryg. Marek JASIŃSKI – z-ca komendanta głównego PSP.
2. st. bryg. Marcin WILCZYŃSKI – dyrektor Biura Kadr i Organizacji KG PSP,
3. bryg. Rafał ADAMIEC – przedstawiciel komendanta głównego PSP ds. kontaktów ze związkami zawodowymi.

Stronę związkową reprezentowali:
1. Bartłomiej MICKIEWICZ – wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”,
2. Krzysztof OLEKSAK – przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian”,
3. Krzysztof HETMAN – przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

image001

image002

Spotkaniu przewodniczył nadbryg. Marek Jasiński, który przedstawił i omówił cel spotkania.
W trakcie dyskusji omówiono warunki i kryteria, które powinny być wzięte pod uwagę przy rozdziale dodatkowych środków na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby. Podniesiona została również kwestia metodologii ustalania stanów minimalnych oraz liczby etatów w poszczególnych województwach.
W najbliższym czasie planowane jest kolejne spotkanie w tym obszarze.

Opracowanie: KG PSP

Zdjęcia: asp. Tomasz Banaczkowski, Przegląd Pożarniczy