W dniu 16 lipca 2019 roku na cmentarzu miejskim w Legionowie spoczął śp. Piotr Kołodziński - jeden ze współzałożycieli Związku Zawodowego Strażaków ,,Florian" i jego pierwszy, wieloletni przewodniczący (1993-2004).

 1

Uroczystości pogrzebowe wraz z liturgią Słowa Bożego odbyły się w kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca N.M.P (ul. marsz. Józefa Piłsudzkiego 5 w Legionowie).

2

Pośród tłumów ludzi przybyłych z całego kraju obecni byli koledzy i współpracownicy, w tym wielu funkcyjnych i członków ZZS „Florian”, którzy w ten sposób oddali hołd zmarłemu.
Ponadto w uroczystości udział brali:
- bryg. Tomasz Kołodziejczak - Dyrektor Gabinetu KG PSP wraz z delegacją
- Roman Smogorzewski - Prezydent Legionowa
- st. bryg. Mieczysław Klimczak - Komendant Powiatowy PSP w Legionowie wraz z zastępcą.

3

Piotr Kolodzinski

Śp. asp. sztab. Piotr Kołodziński z ochroną przeciwpożarową związał się już w roku 1965. Działalność związkową rozpoczął na początku lat 80-tych wstępując do NSZZ ,,Solidarność", a 18 IX 1989 r. został Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w KR ZSP Legionów.
21 stycznia 1993 r. Piotr Kołodziński został przewodniczącym Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Strażaków FLORIAN. Wdniu 17 marca 1993 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN i jego Statut. Następnie od 17 marca 1993 r. do 23 lutego 2005 Piotr Kołodziński był przewodniczącym Zarządu Krajowego ZZS FLORIAN.
Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Znakiem Związku OSP, Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, Medalem 25-lecia ZZS FLORIAN oraz Medalem Honorowym Związku.
Ostatnie lata życia Piotra Kołodzińskiego były również niezwykle aktywne - to głównie działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie, gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

pdfKomunikat

Foto.: ZK ZZS FLORIAN, OSP JABŁONNA