W dniu 13 czerwca 2019 roku w gmachu MSWiA w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej z Panią Elżbietą Witek – Minister SWiA.

 

MSWiA20190613

W dniu 13 czerwca 2019 roku w gmachu MSWiA w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej z Panią Elżbietą Witek – Minister SWiA. W spotkaniu ze strony resortu uczestniczył również Pan Edward Zaremba – Pełnomocnik MSWiA ds. związków zawodowych.

Związek Zawodowy Strażaków „Florian” był reprezentowany przez:

Krzysztofa Oleksaka – Przewodniczącego ZK,

Krzysztofa Jędrachowicza – Wiceprzewodniczącego ZK.

W trakcie spotkania omówiono aktualną sytuację w PSP, ze szczególnym wskazaniem na rolę właściwego dialogu, transparentności działań oraz możliwości dalszego rozwoju formacji.

Strona społeczna zasygnalizowała, że bardzo oczekiwanym przez środowisko jest pilne wprowadzenie rozporządzenia kwalifikacyjnego i płacowego w kształcie umożliwiającym awansowanie doświadczonych aspirantów i podoficerów w stanowiskach służbowych.

Rozmowa odbyła się w konstruktywnej i rzeczowej atmosferze. Strony zadeklarowały wolę dalszych spotkań umożliwiających rozwiązywanie pojawiających się problemów.