16 maja 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z Przewodniczącymi central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Przedmiotem spotkania była procedowana nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. poz. 724).

W spotkaniu uczestniczył nadbryg. Marek Jasiński – zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, oraz przedstawiciele związków zawodowych:

  • Krzysztof Andura – przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”,
  • Krzysztof Hetman – Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa,
  • Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

Ponadto z ramienia Komendy Głównej PSP w spotkaniu uczestniczyli:

  • st. bryg. Danuta Wojciechowska – dyrektor Biura Prawnego,
  • st. bryg. Marcin Wilczyński – dyrektor Biura Kadr i Organizacji,
  • st. bryg. Piotr Strawa – zastępca dyrektora Biura Kadr i Organizacji,
  • bryg. Rafał Adamiec – dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej.

W trakcie spotkania, omówiono wnioskowany przez stronę społeczną zakres zmian aktualnego projektu rozporządzenia, w szczególności w zakresie rozszerzenia katalogu stanowisk służbowych, na które mogliby zostać mianowani technicy pożarnictwa.

 

Źródło:strona internetowa KG PSP