MSWiA – Projekt rozporządzenia kwalifikacyjnego

mswia

W dniu 20 marca 2019 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało do  Związku Zawodowego Strażaków „Florian” do zaopiniowania projekt rozporządzenia w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP.  W trybie przewidzianym w art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych przedstawione zostanie stanowisko Związku. Niniejszy projekt został rozesłany do organizacji wojewódzkich celem zebrania opinii.

W załączeniu pismo przewodnie

Projekt rozporządzenia