MSWiA - Spotkanie w sprawie realizacji Porozumienia z 8 listopada 2018 r.

1

W dniu 19 marca 2019 r. w siedzibie MSWiA odbyło się spotkanie wspólnego zespołu strony ministerialnej i społecznej.
W spotkaniu wzięli udział przewodniczący reprezentujący związki zawodowe wchodzące w skład Federacji ZZSM, podległe MSWiA i Solidarność Strażacka. Stronę ministerialną reprezentowali: Szef Gabinetu Politycznego MSWiA - Pan Michał Ciechowski, Pełnomocnik ds. Związków Zawodowych - Pan Edward Zaremba, Dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA - Pan Władysław Budzeń oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA  - Pan Dariusz Smarżewski.
Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków „Florian” reprezentowali Przewodniczący  Krzysztof Oleksak oraz Wiceprzewodniczący: Jarosław Nowak i Krzysztof Jędrachowicz.

2

3

Komunikat ze spotkania w załączeniu.

mswia 18 marca 2019 komunikat