15 lutego 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie KG PSP z przedstawicielami central związków zawodowych działających w strukturach PSP.

Stronę społeczną reprezentowali:

 • Krzysztof OLEKSAK – przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian”;
 • Krzysztof HETMAN – przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa;
 • Krzysztof ANDURA – przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”;
 • Bartłomiej MICKIEWICZ – wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Stronę służbową reprezentowali:

 • Marek JASIŃSKI – zastępca komendanta głównego PSP;
 • bryg. Marcin WILCZYŃSKI – dyrektor Biura Kadr i Organizacji KG PSP;
 • Rafał ADAMIEC – przedstawiciel komendanta głównego PSP ds. kontaktów ze związkami zawodowymi;
 • mgr Stanisław RYBICKI – główny specjalista w Biurze Kadr i Organizacji KG PSP.

W trakcie spotkania uzgodniono:

 • zasady rozdziału środków finansowych na nagrody i zapomogi dla strażaków w kraju na 2019 rok, będących w dyspozycji komendanta głównego PSP;
 • zasady rozdziału oraz wysokość środków finansowych na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy od 1 stycznia 2019 roku, wynikające z zawartego porozumienia między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a związkami zawodowymi funkcjonariuszy służb mundurowych resortu MSWiA, na poszczególne komendy wojewódzkie, komendy powiatowe (miejskie) PSP funkcjonujące na terenie danego województwa i jednostki centralne;
 • zasady przeprowadzenia podwyżek wynagrodzeń pracowników cywilnych od 1 stycznia 2019 roku, wynikające z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

Spotkanie zakończono podpisaniem stosownego porozumienia.

Opracowanie: KG PSP, Zespół prasowy ZK ZZS „Florian”
Zdjęcia: kpt. Krzysztof Batorski, Gabinet Komendanta Głównego

foto1

foto2

foto3

foto4

foto5

foto6

foto7

foto8