W dniu 22 stycznia 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin "Solidarni".

 

Fundacja której głównym celem jest prowadzenie działalności społecznej dla dobra funkcjonariuszy pożarnictwa, emerytów, pracowników poprzez niesienie pomocy materialnej i finansowej dokonała podsumowania i oceny minionej kadencji. W trakcie posiedzenia dokonano wyborów władz i organów Fundacji.

2

Zgodnie zapisami statutu, Przewodniczącym Rady Fundacji ,,Solidarni" wybrany został Krzysztof Oleksak, członkami Rady zostali Krzysztof Hetman i Krzysztof Andura. Rada Fundacji określiła iż Zarząd ma składać się z sześciu członków. Dokonano wyboru i powołania Prezesa i Wiceprezesów Zarządu Fundacji oraz Członków Zarządu Fundacji którymi zostali:
1. Jacek Piwiński - Prezes Zarządu Fundacji ,,Solidarni".
2. Radosław Pełka - Wiceprezes Zarządu Fundacji ,,Solidarni".
3. Piotr Ciosek - Wiceprezes Zarządu Fundacji ,,Solidarni".
4. Oktawiusz Żebrowski - Członek Zarządu.
5. Marek Garniewicz - Członek Zarządu.
6. Bartłomiej Mickiewicz - Członek Zarządu.
Ponadto Rada powołała Zbigniewa Rogozińskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Fundacji natomiast na członków zostali powołani Cezary Krysiak i Tomasz Łobos. W trakcie posiedzenia podniesiono temat programów ubezpieczeniowych funkcjonujących w PSP, poprawy przepływu informacji, działań jakie winien podjąć Zarząd zmierzających do większego rozpropagowania idei i celów które przyświecają Fundacji ,,Solidarni".

Przewodniczący Rady Fundacji "Solidarni"

( · ) Krzysztof Oleksak