Nowelizacja Programu modernizacji służb mundurowych, w tym Państwowej Straży Pożarnej podpisana. Dodatkowe pieniądze dla PSP.

Prezydent RP AD

Dnia 29 grudnia 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"

Zmiany były konieczne, w związku ze zwiększoną w ostatnim czasie liczbą etatów. W programie, w ramach którego do Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa, popłynie łącznie ponad 9 mld złotych, finansowanie zwiększone zostało o kolejne 22 mln złotych.
Senat zmiany w ustawie modernizacyjnej przegłosował w połowie grudnia. W nowelizacji chodzi o dodatkowe 22 mln złotych, które mają być wykorzystane do 2020 roku. Konieczność dofinansowania programu, wynika ze zwiększenia liczby etatów w służbach mundurowych podległych MSWiA. Zgodnie z wcześniejszymi decyzjami resortu spraw wewnętrznych, łączna liczba etatów wzrośnie o 2640, w tym w Państwowej Straży Pożarnej o 490 (w 2018 r.).

Link do ustawy:
http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3016_u.htm