Poniżej zamieszczamy komunikat Federacji ZZSM oraz propozycję porozumienia pomiędzy MSWiA a Federacją ZZSM.

 

pdf Komunikat

pdf Propozycja porozumienia FZZSM MSWiA