Poniżej publikujemy odpowiedź Komendanta Głównego PSP w sprawie projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP.

pdf pismo ZK ZZS Florian

pdf odpowiedź KG PSP