W dniu 27 września 2018 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 17 KM PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian.

W pierwszej części posiedzenia dyskutowano na temat propozycji zmian w statucie związku, które były referowane przez Przewodniczącego Komisji Statutowej kol. Pawła Renickiego. Swoje sprawozdanie złożyła również komisja inwentaryzacyjno-kasacyjna. Ponadto przyznano pomoce finansowe dla członków związku z terenu województw: dolnośląskiego, i małopolskiego.

IMG 20180927 131429

IMG 20180927 131359

W drugiej części posiedzenia udział wzięli zaproszeni goście w osobach; Dyrektora Gabinetu Ministra SWiA Pana Michała Ciechowskiego, Zastępców KG PSP nadbryg. Marka Jasińskego oraz st.bryg Arkadiusza Biskupa, mł.bryg. Marcina Kalecińskiego oraz Dariusza Kubla z Gabinetu KG PSP. Przedstawiciel ministra Pan Michał Ciechwoski w swoim wystąpieniu szeroko omówił i uzasadniał ostatnie propozycje złożone przez ministra SWiA Joachima Brudzińskiego a dotyczące realizacji postulatów Federacji ZZSM. Następni w trakcie dyskusji, która wywiązała członkowie Zarządu Krajowego mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań i wyrażenia opinii swoich członków, co do samych propozycji. Podkreślić należy, iż część zaproponowanych rozwiązań wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszego środowiska niektóre natomiast wymagają pewnej korekty. W trakcie dyskusji padały również propozycje konkretnych rozwiązań wraz z uzasadnieniami. Przedstawicie ministra SWiA zadeklarował, iż wszystkie uwagi przekaże sowiemu zwierzchnikowi a dyskusję określi, jako potrzebną i bardzo merytoryczną. Przewodniczący Zarządu Krajowego podkreślił dużą otwartość resortu SWiA na dialog ze stroną społeczna, pomimo to nie udało nam się dotychczas wypracować satysfakcjonującego obie strony kompromisu, chociaż jest on stonkowo blisko.
W dalszej części posiedzenia Zarząd Krajowy ZZS ,,Florian” przyjął swoje stanowisko dotyczące propozycji złożonych przez ministra SWiA. Omawiano również kwestię przygotowań do manifestacji, która jest zaplanowana na 2 października 2018. Z informacji złożonych przez przewodniczących poszczególnych Zarządów Wojewódzkich wynika, iż jest bardzo duży odzew i zainteresowanie członków związku udziałem w demonstracji. Niewątpliwie świadczy, iż nasz środowisko propozycje Pana ministra odebrało, jako niewystarczające i potrzeba jest dalszych rozmów i negocjacji a manifestacja ma wzmocnić nasze głos i postulaty.

Zarząd Krajowy postanowił również wesprzeć finansowo wszystkie zarządu wojewódzkie, których członkowie wezmą udział w manifestacji. Przewodniczący ZK ZZS Florian zwrócił szczególna uwagę na właściwe zachowanie się uczestników podczas dojazdu oraz samej manifestacji a szczególnie stosowania się do zapisów prawa o zgromadzeniach publicznych. Wszelkich informacji w sprawie organizacji wyjazdu udzielają przewodniczący wojewódzcy naszego związku.

Przypominam spotykamy się wszyscy 2 października 2018 roku w Warszawie o godz. 12;00 na Placu Zamkowym.

W jedności siła!!!

Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS ,,Florian”

pdf Stanowisko ZK ZZS Florian