W dniu 22 września 2018 roku ulicami Warszawy przeszła manifestacja zorganizowana przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, której głównym hasłem było podniesienie płac sferze budżetowej obejmującej również służby mundurowe. W manifestacji udział wzięli również strażacy zrzeszeni w naszym związku, chcąc też w ten sposób wyrazić swoje niezadowolenie z braku realizacji postulatów, o które walczymy od wielu lat, a jednocześnie wyrazić solidarne poparcie w ramach ruchu związkowego dla innych grup zawodowych sfery budżetowej.

1

2

Należy podkreślić, iż OPZZ poparł postulaty Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i jako centrala reprezentatywna aktywnie prezentował je w pracach Rady Dialogu Społecznego. Pragniemy podziękować kolegom ze struktur wojewódzkich naszego związku: dolnośląskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, małopolskiego za czynny udział w manifestacji.

Krzysztof Oleksak
Przewodniczący ZK ZZS Florian