Poniżej zamieszczamy Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie zaostrzenia akcji protestacyjnej - wprowadzenie elementów tzw. strajku włoskiego.

pdf Komunikat FZZ SM z dnia 16 sierpnia 2018 r.