Działając w imieniu Zarządu Krajowego ZZS „FLORIAN” i Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa w załączeniu zamieszczamy pismo w sprawie flag i banerów zamieszczanych na pojazdach eksploatowanych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz wydawanych przez Komendantów poleceń usuwania oflagowania i oznakowania pojazdów dokonanych w ramach ogólnopolskiej akcji protestacyjnej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

pdf Pismo do KG ws. oflagowania pojazdów