Wybór Nowego Przewodniczącego Rady Federacji ZZSM

Konferencja prasowa OPZZ

Informacja z posiedzenia Zarządu Krajowego

Poniżej zamieszczamy komunikat Rady Federacji ZZSM dotyczący rozpoczęcia z dniem 16 lipca ogólnopolskiej akcji protestacyjnej służb mundurowych wraz ze stosownymi uchwałami.

 

Zamieszczamy również informację z konferencji prasowej OPZZ oraz z posiedzenia Zarządu Krajowego.

Posiedzenie Rady Federacji ZZSM

1

7

pdf Komunikat Rada FZZ SM

pdf Uchwała Rada Federacji ZZ

pdf Apel

pdf List do Premiera

2

Wybór Przewodniczącego Rady Federacji ZZSM

pdf Wybór Przewodniczącego

3

Konferencja prasowa OPZZ

W dniu 10 lipca 2012 r. w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie przy ul. Kopernika 36/40 odbyła się konferencja prasowa w czasie, której przedstawiono obecną trudną sytuację w podmiotach, instytucjach i służbach państwowej sfery budżetowej, a także postulaty organizacji wchodzących w skład OPZZ, w tym gotowość do szerokiej akcji protestacyjnej w przypadku braku uwzględnienia przez rząd postulatów stawianych przez poszczególne organizacje, a także stawiane przez OPZZ w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Brak realizacji czynionych przez rząd deklaracji, a także wieloletnie zamrożenie płac w sektorze jednostek budżetowych doprowadziło do bezpośredniej gotowości zapoczątkowania szerokiej akcji protestacyjnej.

W konferencji obok Przewodniczącego OPZZ - Jana Guza, Prezesa ZNP - Sławomira Broniarza oraz Przewodniczącej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej brał udział przedstawiciel ZZS "Florian" - członek Zarządu Krajowego - Krzysztof Jędrachowicz.

4 5

Linki do nagrania z konferencji:

http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/polska-potrzebuje-wyzszych-plac

https://www.facebook.com/OPZZCentrala/videos/1847295258664707/?t=4

Informacja z posiedzenia Zarządu Krajowego

6

W dniu 26 czerwca 2018 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 17 KM PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian”.

W trakcie posiedzenia Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian” Krzysztof Oleksak oraz członkowie Prezydium przekazali informacje z bieżących prac organów statutowych Związku oraz z Obchodów XXV-lecia ZZS „Florian” dotyczące:
Obchodów XXV –lecia ZZS „Florian”, którą przekazał Przewodniczący ZK ZZS „Florian” Krzysztof Oleksak oraz Przewodniczący zespołu Organizacyjnego obchodów Krzysztof Jędrachowicz.
Omówiono podwyżki uposażeń strażaków PSP maj 2018 roku.

Przewodniczący ZW przedstawili bieżącą sytuację w PSP na szczeblach wojewódzkich w odniesieniu do współpracy ze stroną służbową oraz z działalności związkowej. Kilka województw wyraziło swoje niezadowolenie ze współpracy.
Przewodniczący ZK przekazał informację z posiedzeń Federacji ZZSM oraz spotkań Federacji w MSWiA.

Następnie miało miejsce spotkanie z przedstawicielami KG PSP w osobach: Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marka Jasińskiego, starszego specjalisty w gabinecie KG PSP Dariusza Kubel oraz zastępcy dyrektora Biura Kadr KG bryg. mgr inż. Piotra Strawy. W czasie spotkania przedstawiciele KG PSP przekazali informację dotyczącą realizacji podwyżek od maja 2018 roku oraz w dalszym ciągu bardzo ogólną informację dotycząca wdrożenia nowego umundurowania specjalnego oraz ewentualne dalsze plany w tym zakresie. Przedstawiciele kierownictwa KG PSP nie byli ponownie w stanie przedstawić spójnej informacji nt. projektu rozporządzenia kwalifikacyjnego. Omówiono również bieżące prace oraz plany KG PSP w zakresie poprawy warunków socjalno- bytowych i wyposażenia osobistego strażaków PSP oraz bieżącą współpracę z kierownictwem PSP.

Przewodniczący ZK ZZS Florian

Krzysztof Oleksak