Do Zarządu Krajowego ZZS Florian wpłynęły projekty rozporządzeń w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy PSP.

Poniżej publikujemy opinie naszego związku zawodowego do w/w projektów.

pdf opinia ws projektu rozporządzenia w sprawie uposażeń

pdf opinia ws. projektu rozporządzenia w wielokrotności sprawie kwoty bazowej