W dniu 21 lutego 2018r. członkowie Rady i Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych spotkali się z Zastępcą Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Piotrem Walczakiem i jego współpracownikami.

Poniżej zamieszczamy komunikat ze spotkania.

pdf Komunikat