Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystąpiła do klubów parlamentarnych i kół poselskich z wnioskiem o spotkania, podczas których zostaną omówione najistotniejsze problemy nurtujące środowisko służb mundurowych oraz przedstawione propozycje zatrzymania niepokojącego trendu braku nowych kandydatów do służb oraz poprawy sytuacji już służących funkcjonariuszy.

pdf Spotkanie KP Kukiz

pdf Spotkanie KP Nowoczesna 

pdf Spotkanie KP PiS

pdf Spotkanie KP PO

pdf Spotkanie KP PSL

pdf Spotkanie KP UED

pdf Spotkanie KP WiS