W związku z informacjami o poleceniu zbierania danych dotyczących przewodniczących wszystkich szczebli struktur związkowych zostało wystosowane wystąpienie do Komendanta Głównego PSP.

Poniżej póblikujemy treść pisma.

pdf- pismo do KG PSP