Poniżej publikujemy wystąpienie Przewodniczącego podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego dotyczące art.15a i odpowiedź pana Jarosława Zielińskiego – Sekretarza Stanu MSWiA.

 

pdf pismo Przewodniczącego podzespołu problemowego ds. służb mundurowych

pdf odpowiedź Sekretarza Stanu MSWiA