Aktualności

23 luty 2014

Senat RP w dniu 20 lutego 2014 roku stosunkiem głosów 51 do 25 przyjął ustawę zmieniającą zasady wypłacania uposażeń funkcjonariuszom przebywającym na zwolnieniach lekarskich. Teraz ustawa czeka tylko na podpis prezydenta.

20 luty 2014

W dniu 19 lutego 2014 roku Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych przeprowadziła przed Sejmem RP pikietę. Protest był wyrazem sprzeciwu wobec ustawy, która obniża zasiłki chorobowe funkcjonariuszy i żołnierzy.

19 luty 2014

Śpiewali premierowi piosenki Perfectu i Kaczmarskiego. W ten sposób kilkuset związkowców służb mundurowych protestowało przed Sejmem.

16 luty 2014

W dniu14 lutego Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

10 luty 2014

Decyzja Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie głosowania posłów nad ustawą dot. L-4.

10 luty 2014

W dniu 10.02.2014 roku w sali konferencyjnej OISW w Warszawie odbyła się Konferencja Prasowa Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Poniżej zamieszczamy komunikat Federacji ZZSM z przebiegu konferencji.

05 luty 2014

Poniżej zamieszczamy decyzję w sprawie organizacji pikiety pod Sejmem RP w dniu 19.02.2014 roku oraz komunikat w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

01 luty 2014

Poniżej zamieszczamy informację wraz z opinią Senackiej Komisji Obrony Narodowej dotyczącej Ustawy o zwolnieniach lekarskich tzw. L-4, w której uczestniczyli przedstawiciele Federacji ZZSM.

28 styczeń 2014

W dniu 28 stycznia 2014 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie robocze związków zawodowych z przedstawicielami resortu. Poniżej zamieszczamy komunikat ze spotkania.

26 styczeń 2014

Sejm uchwalił w piątek ustawę obniżającą zasiłki chorobowe funkcjonariuszy i żołnierzy ze 100 proc. do 80 proc. wynagrodzenia. Posłowie nie zgodzili się na odrzucenie projektu, o co wnioskował PiS.