Aktualności

26 października 2014

W dniu 9 października w Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego złożony został Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją RP art.15a Ustawy z 18 lutego 1994 roku o Zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy...

4 października 2014

W dniu 1 października 2014 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Poniżej zamieszczamy bieżące komunikaty Federacji.

27 września 2014

W dniu 25 września 2014 roku w Komendzie Głównej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian”. Podczas posiedzenia Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawił informację z kontroli dotyczącej kampanii sprawozdawczo - wyborczej w związku.

16 września 2014

Poniżej zamieszczamy komunikat Federacji ZZSM z posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej Sejmu RP w dniu 11 września 2014 r. dotyczącej rządowego projektu ustawy o komisjach lekarskich.

1 września 2014

Poniżej zamieszczamy komunikat Federacji ZZSM z posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej w dniu 28 sierpnia 2014r.

28 sierpnia 2014

W dniach 25-26 sierpnia br. na zaproszenie ZZS „Florian" do Warszawy przylecieli przedstawiciele European Fire Fighters Unions Alliance (EFFUA) – Przewodniczący Pan Kim Nikula, reprezentujący Finlandię oraz sekretarz ds. rozwoju międzynarodowego Pan Mikael Svanberg reprezentujący Szwecję.

20 sierpnia 2014

Emerytury byłych policjantów i żołnierzy rosną nie tylko szybciej niż pensje ich kolegów w czynnej służbie. Zwiększają się również różnice między świadczeniami mundurowymi a tymi pobieranymi z ZUS. Średnia pensja w armii wzrosła od 2008 roku o ok. 7 proc.

3 sierpnia 2014

W dniu 31.07.2014 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie robocze służące omówieniu uwag zgłaszanych do rządowego projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, który był przedmiotem obrad Komisji Spraw Wewnętrznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu w dniu 23.07.2014 r.

25 czerwca 2014

W dniu 24 czerwca 2014 roku w Komendzie Głównej PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian” z udziałem zaproszonych gości w osobach: Komendanta Głównego PSP generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza, Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbrygadiera Piotra Kwiatkowskiego, Dyrektora Biura Kadr KG PSP st. bryg. Tomasza Zająca oraz Doradcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Ireneusza Królika.

12 czerwca 2014

W dniu 12 czerwca 2014 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie związków zawodowych z kierownictwem resortu. Poniżej zamieszczamy komunikat ze spotkania.